Zarządzenie Nr 1328/I/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 13 stycznia 2022 r. Burmistrza Gołdapi z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 13-01-2022 12:58:46
Autor edycji: Magda Zymkowska
Data edycji: 10-02-2022 12:38:55