Zmiany w WPF w 2014 roku

Uchwały:

http://bip.goldap.pl/pl/377/3,29785/uchwala-nr-xlvii-328-2014-z-dnia-29-01-2014-r-w-sprawie-zmian-wpf-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

http://bip.goldap.pl/pl/377/2,30130/uchwala-nr-xlix-342-2014-z-dnia-25-03-2014-w-sprawie-zmian-wpf-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

http://bip.goldap.pl/pl/377/1,30610/uchwala-nr-xlx-361-2014-z-dnia-06-05-2014-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-goldap-na-lata-2014-2.html

bip.goldap.pl/pl/377/4,30721/uchwala-nr-li-372-2014-z-dnia-13-06-2014-r-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-goldap-na-lata-2014-20.html

bip.goldap.pl/pl/377/4,31005/uchwala-nr-lii-378-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-28-lipca-2014-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-.html

bip.goldap.pl/pl/377/4,31244/uchwala-nr-liii-386-2014-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-12-sierpnia-2014-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-fi.html

bip.goldap.pl/pl/377/4,31250/uchwala-nr-liv-388-2014-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-1-wrzesnia-2014-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-fina.html

bip.goldap.pl/pl/377/4,31387/uchwala-nr-lv-390-2014-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-17-wrzesnia-2014-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-fina.html

bip.goldap.pl/pl/377/4,31688/uchwala-nr-lvi-397-2014-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-24-pazdziernika-2014-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-.html

bip.goldap.pl/pl/377/3,32160/uchwala-nr-iii-10-2014-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-30-grudnia-2014-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finans.html

Zarządzenia:

http://bip.goldap.pl/pl/5745/4,29917/zarzadzenie-nr-863a-i-2014-w-s-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

http://bip.goldap.pl/pl/5745/4,29974/zarzadzenie-nr-892-ii-2014-w-s-zmian-wpf-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

http://bip.goldap.pl/pl/5745/2,30375/zarzadzenie-nr-931-iv-2014-w-s-zmian-wpf-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

bip.goldap.pl/pl/5745/15,31007/zarzadzenie-nr-1021-vii-2014-burmistrza-goldapi-z-dnia-31-lipca-2014-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finanso.html

bip.goldap.pl/pl/5745/1,31772/zarzadzenie-nr-1058a-ix-2014-burmistrza-goldapi-z-dnia-30-wrzesnia-2014-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

bip.goldap.pl/pl/5745/1,31774/zarzadzenie-nr-1060-x-2014-burmistrza-goldapi-z-dnia-6-pazdziernika-2014-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

bip.goldap.pl/pl/5745/1,31776/zarzadzenie-nr-1078-x-2014-burmistrza-goldapi-z-dnia-31-pazdziernika-2014-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

bip.goldap.pl/pl/5745/1,31778/zarzadzenie-nr-1087-xi-2014-burmistrza-goldapi-z-dnia-10-listopada-2014-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

bip.goldap.pl/pl/5745/1,31862/zarzadzenie-nr-1099-xi-2014-burmistrza-goldapi-z-dnia-28-listopada-2014-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

bip.goldap.pl/pl/5745/1,32176/zarzadzenie-nr-49a-xii-2014-burmistrza-goldapi-z-dnia-31-grudnia-2014-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-goldap-na-lata-2014-2032.html

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 05-06-2014 12:17:52
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 26-05-2015 12:39:14