Zarządzenie Nr 195/V/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w czasie przerwy w głosowaniu

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-05-2019 13:11:37