POSTANOWIENIE NR 150/2019 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Gołdap

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 21-05-2019 8:24:30