GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W LOKALU WYBORCZYM W DNIU 26 MAJA 2019 R.

 

GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W LOKALU WYBORCZYM W DNIU 26 MAJA 2019 R.

 

Nr 1 w Świetlicy wiejskiej w Galwieciach – godz. 6,00

Nr 2 w Świetlicy wiejskiej w Górnem – godz. 6,00

Nr 3 w Szkole Podstawowej w Pogorzeli – godz. 6,00

Nr 4 w Świetlicy wiejskiej w Kozakach – godz. 6,00

Nr 5 w Szkole Podstawowej w Jabłońskich – godz. 6,00

Nr 6 w Szkole Podstawowej w Boćwince – godz. 6,00

Nr 7 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi – godz. 6,00

Nr 8 w Szkole Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie – godz. 6,00

Nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi – godz. 6,00

Nr 10 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – godz. 6,00

Nr 11 w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi – godz. 6,00

Nr 12 w Urzędzie Miejskim w Gołdapi – godz. 6,00

Nr 13 w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi – godz. 6,00

Nr 14 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi – godz. 6,00

Nr 15 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi – godz. 6,00

Nr 16 w lokalu na parterze w dziale fizjoterapii Goldmedica Sp. z o.o. w Gołdapi – godz. 9,30

Nr 17 w Sali konferencyjnej Sanatorium WITAL w Gołdapi – godz. 6,00

Nr 18 w lokalu na parterze w pomieszczeniu dyżurki pielęgniarek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi – godz. 9,30

 

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 23-05-2019 10:19:41