Przyjmowanie zgłoszeń na kandydatów do OKW w Gminie Gołdap dla wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gołdap oraz udzielaniem informacji w tym zakresie zajmują się pracownicy Urzędu:

Katarzyna Krusznis, tel. 668 538 660 pokój nr 4, I piętro oraz

Anna Rawinis tel. 668 538 904 pokój nr 22, II piętro

w godzinach pracy i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi pod adresem Plac Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap.

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisjach wyborczych upływa 10 maja 2024 r. godz. 15.15.

Jednocześnie informuję, że:

Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst obowiązujący)

znajduje się pod adresem:

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2019-r/uchwala-nr-112019-pkw-z-dnia-27-lutego-2019-r-w-sprawie-powolywania-obwodowych-komisji-wyborczych-w--_-pp31550

Z poważaniem
Anna Rawinis
Sekretarz Gminy Gołdap

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 30-04-2024 15:35:27