Postanowienie Nr 235/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Gołdap w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 06-05-2024 7:54:13