Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 Dom Kultury w Gołdapi informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, płotów wraz z obsługą podczas imprezy masowej Dni Gołdapi 2014 za najkorzystniejszą została wybrana firma DMS PRO ul. Legionowa 9/1 lok. 153; 15-281 Białystok. Firma ta została poinformowana o wyborze drogą telefoniczną w dniu 7.04.2014 r.

Lista załączników do przetargu

Umieszczony:07.04.2014
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 08-04-2014 14:49:50
Autor edycji: Marta Jurgiełan
Data edycji: 08-04-2014 14:49:50