Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 Dom Kultury w Gołdapi informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego grzewczego „Ekoterm Plus” w 2015 r. za najkorzystniejszą zostało wybrane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAL-GAZ Łukasz Biłyk; ul. Wodna 9 B; 11-612 Kruklanki.

Uzasadnienie: Oferta uzyskała najwyższą punktację.


 

Marta Jurgiełan

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi

 

Lista załączników do przetargu

Umieszczony:12.01.2015
Status przetargu:nowy
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 13-01-2015 9:37:35
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 13-01-2015 10:14:31