Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Dom Kultury w Gołdapi informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na obsługę ogródka piwnego podczas imprezy masowej Dni Gołdapi 2015 za najkorzystniejszą została wybrana firma JUMAR Catering Wojciech Olszewski, Łęgajny, ul. Dębowa 18; 11-010 Barczewo. Firma ta została poinformowana o wyborze drogą elektroniczną w dniu 1.04.2015 r.

 

Marta Jurgiełan

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi

Lista załączników do przetargu

Umieszczony:03.04.2015
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 03-04-2015 9:08:54
Autor edycji: Marta Jurgiełan
Data edycji: 03-04-2015 9:08:54