Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Dom Kultury w Gołdapi informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego grzewczego "Ecoterm Plus" w 2016 r. za najkorzystniejsze zostało wybrane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAL-GAZ Łukasz Biłyk; ul. Wodna 9 B; 11-612 Kruklanki.

Uzasadnienie: oferta uzyskała najwyższa punktację.

Sebastian Krepsztul

p.o. dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

 

Lista załączników do przetargu

Status przetargu:nowy
Umieścił:SK
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 08-01-2016 14:33:41