Zapytanie ofertowe dotyczące samochodu osobowo-dostawczego

Lista załączników do przetargu

  1. IMG.pdf
  2. IMG_0001.pdf
  3. IMG_0002.pdf
  4. za_acznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc
  5. za_cznik_nr_2_wz_r_umowy.doc
Umieszczony:11.04.2016
Zakończony:20.04.2016
Status przetargu:nowy
Umieścił:MJ
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 11-04-2016 15:06:11
Autor edycji: Marta Jurgiełan
Data edycji: 11-04-2016 15:11:31