Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego

Lista załączników do przetargu

  1. za_acznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc
  2. za_cznik_nr_2_wz_r_umowy.doc
  3. Zapytanie_ofertowe_A.pdf
  4. Zapytanie_ofertowe_B.pdf
  5. Zapytanie_ofertowe_C.pdf
Status przetargu:nowy
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 20-04-2016 13:57:41