Zawiadomienie o wyborze oferty

Dom Kultury w Gołdapi informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na obsługę ogródka piwnego podczas imprezy masowej Dni Gołdapi 2016 za najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy JUMAR Catering Wojciech Olszewski, Łęgajny, ul. Dębowa 18; 11-010 Barczewo.
 

Sebastian Krepsztul

Z-ca Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

Lista załączników do przetargu

Status przetargu:nowy
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 29-04-2016 13:24:50