Unieważnienie postępowania

Unieważnienie zapytanie ofertowego z dnia 12.12.2016 na dostarczenie w 2017 roku oleju opałowego na cele grzewcze do świetlic wiejskich w Kozakach i Grabowie wraz z transportem i tankowaniem.

Zgodnie z informacją podaną w zapytaniu ofertowym Zawiadamiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami zostanie zamieszczone na BIP w dniu dzisiejszym.

Sebastian Krepsztul - Zastępca dyrektora

Lista załączników do przetargu

Status przetargu:nowy
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 19-12-2016 14:45:51