Wyniki naboru - bileter(ka)/woźny(na)

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi informuje o wyniku naboru: bileter(ka)/woźny(na) w Domu Kultury w Gołdapi

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani Dorota Mrozowska, zam. Gołdap

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Dorota Mrozowska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrym doświadczeniem zawodowym.

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi

Marta Jurgiełan

Gołdap, 1 kwietnia 2015r.

 

 

Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 01-04-2015 15:00:44
Autor edycji: Marta Jurgiełan
Data edycji: 01-04-2015 15:00:44