II nabór na stanowisko instruktor do świetlicy wiejskiej w Siedlisku

 Dom Kultury w Gołdapi zatrudni instruktora do świetlicy wiejskiej w Siedlisku. Miejsce składania ofert: sekretariat Domu Kultury, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap. Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2015 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać zdanie o treści: „Oferta pracy na instruktora do świetlicy wiejskiej w Siedlisku”

 

Instruktor

  1. Nazwa stanowiska - instruktor

  2. Ramowy opis stanowiska pracy:

- organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w świetlicy wiejskiej w Siedlisku

- prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego

- organizacja imprez w świetlicy i na rzecz środowiska lokalnego

  1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu

  2. Miejsce i czas pracy – świetlica wiejska w Siedlisku, godziny popołudniowe, 20 godzin tygodniowo. Dojazd do pracy na koszt własny.

5. Wymagania pożądane – kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.

6. Wymagania minimalne – wykształcenie wyższe specjalistyczne, wyższe i przygotowanie pedagogiczne, średnie specjalistyczne lub ukończone studium animatorów kultury, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

7. Wymagana dokumentacja:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie, odbyte szkolenia i umiejętności.

 

Marta Jurgiełan

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi

Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 14-07-2015 9:32:18
Autor edycji: Marta Jurgiełan
Data edycji: 14-07-2015 9:32:18