Zarządzenie Nr 2/III/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 24 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/Regulamin%20ZF%C5%9AS.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 24-03-2017 9:48:57