Zarządzenie Nr 4/III/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z 24 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w OPS w Gołdapi

/files/files/Powo%C5%82anie%20Komisji%20Socjalnej.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 24-03-2017 9:53:18