Zarządzenie Nr 5/III/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 24 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/WPA%20-%20OPS.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 24-03-2017 9:55:48