Zarządzenie Nr1/IV/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

/files/files/SR%202017%20zarz%C4%85dzenie.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 11-04-2017 14:16:33