Zarządzenie Nr 2/IX/2017 Dyrektora Osrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 7 września 2017r. w sprawie wprowadzenia nowego podziału na rejony opiekuńcze

/files/files/Rejony%20Zarz.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 14-09-2017 13:01:28