Zarządzenie Nr 2/X/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 19 października 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko asystent rodziny na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/Asystent%20og%C5%82..pdf

/files/files/Asystent%20zarz..pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 19-10-2017 15:07:35