Zarządzenie Nr 2/II/2019 Dyrektora OPS w Gołdapi z dnia 11.02.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. św. rodzinnych

/files/files/SR%20zarz1.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 11-02-2019 13:32:46