Zarządzenie Nr 1/V/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 10 maja 2019r. w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp oraz szkolenia okresowego

/files/files/OPS/Zarz.1maj2019.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 13-05-2019 6:31:49