Zarządzenie Nr 2/V/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 10 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/OPS/Zarz.2maj2019.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 13-05-2019 6:33:20