Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy zapytania OPS.023.7.2019

/files/files/OPS/7Informacje%20o%20og%C5%82oszeniu.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 27-05-2019 12:44:55
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 29-05-2019 11:14:32