Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy zapytania OPS.023.8.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOPS.023.8.2019.pdf

/files/files/OPS/8%20Informacje%20o%20og%C5%82oszeniu.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 27-05-2019 12:46:43
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 29-05-2019 11:15:03