Zawiadomienie o wyborze oferty

                                                                                      Gołdap 30.06.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

  o wyborze oferty

 

                  Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi zawiadamia, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2015 na usługę polegającą na wydzieleniu klatki schodowej przeciwpożarowej w budynku przedszkola od ulicy Jaćwieskiej

oferta złożona przez:

                   Zakład Ogólnobudowlany DACH

                   Jarosław Dąbrowski

                   19-500 Gołdap ul. Akacjowa 2A

 

uznana została za najkorzystniejszą i wybrana do realizacji ww. zamówienia za cenę ofertową w wysokości:

                                  16175,12 zł

  (słownie: szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy)

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

Oferta nr 1 : ,,DARBUD”

                      Dariusz Zalewski

                      19-400 Olecko ul. Norwida 15a

                      cena ofertowa: 22755,00 zł

 

Oferta nr 2: Zakład Ogólnobudowlany DACH

                     Jarosław Dąbrowski

                     19-500 Gołdap ul. Akacjowa 2A

                     cena ofertowa: 16175,12 zł

 

 

                                                        sporządziła: Marzanna Wardziejewska-dyrektor

                                        PS Nr 1 w Gołdapi

 

                             

 

                        

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 30-06-2015 10:15:31
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 30-06-2015 12:16:06