Harmonogram imprez i uroczystości 2016/2017

          HARMONOGRAM IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I AKCJI PRZEDSZKOLNYCH

                                             W ROKU SZKOL. 2016/2017

 

 

      miesiąc

 

 planowana

      data

 

     tematyka

 

                 rodzaj imprezy

     

             osoba

      odpowiedzialna

    

           kto bierze

              udział

      

   uwagi o realizacji

 

wrzesień

 

1.09.16

 

,,Idziemy do przedszkola – tam zabawa, gwar i śmiech dookoła”

 

- pierwsze spotkanie w nowym roku w grupach przedszkolnych:

poznawanie się, zabawy integracyjne, dzielenie się wrażeniami z wakacji a w maluszkach ,,robienie wszystkiego”, aby jak najlepiej przekroczyć próg przedszkola”

 

- dyrektor

 

wszystkie grupy

 

- szczególnie  grupy 3l A i 4l D

 

 

wrzesień

 

 

8.09.16

 

,,Dzień marzyciela” oraz

,,Dzień dobrych wiadomości”

 

- całodzienny cykl zajęć pod hasłem ,,Dzieci marzenia mają i je nazywają”

 

- koordynator: Bester

 

- wszystkie grupy

 

 

wrzesień

 

 

11.09.16

 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

 

- warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

 

- dyrektor

 

- wszystkie grupy

z udziałem Straży Pożarnej i WOPR

należy przeprowadzić 12.09.16

 

wrzesień

 

14.09.16

 

Dzień sąsiada

 

Zajęcia w grupach na temat ,,Jak powinno się dbać o dobre relacje sąsiedzkie” – używanie podstawowych form grzecznościowych

 

- koordynator:

Grabowska

 

- grupy 4 i 5 latków

 

 

wrzesień

 

 

II połowa

miesiąca

  

Chcemy być  bezpieczni

 

- spotkania z policjantami w celu nauczenia bezpiecznych zachowań

 

- dyrektor

 

- wszystkie grupy

 

 

 

wrzesień

 

 

20.09.16

 

,,Jesienny bal na 100 par”

 

- powitanie jesieni;

- tańce i zabawy przy muzyce

o tematyce jesiennej

 

- koordynator:

Magielnicka

 

- wszystkie grupy

 

 

wrzesień

 

 

22.09.16

 

Światowy Dzień bez samochodu

 

- akcja przedszkolna proekologiczna

 

- koordynator: Frydrych

 

- wszystkie grupy

 

 

wrzesień

 

 

25.09.16

 

,,Niedziela Cittaslow”

 

- działania służące przybliżeniu dzieciom idei Cittaslow

 

- dyrektor

 

- wszystkie grupy

należy przeprowadzić 26.09.16

 

wrzesień

 

 

27.09.16

 

Światowy Dzień Serca

 

- akcja przedszkolna

 

- koordynator:

Zajkowska

 

- wszystkie grupy

 

 

 

październik

 

 

4.10.16

 

Dzień dobroci dla zwierząt

 

- cykl zajęć i działań na rzecz zwierząt, zbiórka karmy dla ,,Bezdomniaków”

 

- koordynator:

Seweryńska

 

- wszystkie grupy

 

 

październik

 

5.10.16

 

,,Święto marchewki”

 

- zajęcia w grupach z marchewką w roli głównej

- dzieci ubrane na pomarańczowo

 

- koordynator:

  Milewska

 

- wszystkie grupy

 

 

październik

 

10.10.16

 

Święto drzewa

 

- sadzenie drzewek w ogrodzie

- zajęcia w grupach na temat drzew

 

- koordynator:

  Milewska

 

- grupy 4 i 5latków

 

 

październik

 

21.10.16

 

Pasowanie na przedszkolaka

 

- uroczystość przygotowana według

  scenariusza koordynatora

- część artystyczna 5l A 

 

- koordynator:

  Dobko

 

- dzieci z grup 3lA,4lD,

 

 

 

październik

 

 

27.10.16

 

Dzień uśmiechu

 

- zajęcia wg scenariusza koordynatora

 

- koordynator:

  Trzasko

 

- wszystkie dzieci

 

 

październik/listopad

 

 

Zajęcia otwarte dla rodziców

- zajęcia planowane prowadzone metodami aktywizującymi

- dyrektor

- nauczycielki grup

  4 i 5 latków

 

 

listopad

 

 

 

,,Góra grosza”

 

- ogólnopolska akcja charytatywna

 

- koordynator:

Trzasko

 

- wszystkie grupy

 

 

listopad

 

10.11.16

 

,,Mali przedszkolacy to prawdziwi Polacy”

 

- uroczystość z okazji Święta Niepodległości Polski

 

- koordynator: Rojek

 

- wszystkie grupy

 

 

listopad

 

 

 

Konkurs ekologiczny Buliba

 

- wykonanie pracy na konkurs i udział społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego w głosowaniu

 

- koordynator:

Frydrych

 

- grupa 4l C

 

 

listopad

 

 

25.11.16

 

Dzień pluszowego misia

 

- według scenariusza koordynatora

 

- koordynator:

  Trzasko

 

- wszystkie grupy

 

 

listopad

 

II połowa

listopada

 

,,Bądźmy razem”

 

- koncert charytatywny na rzecz ZPEW w Gołdapi

- występ artystyczny 5lC

 

- koordynator:

  Rojek

 

- grupa  5lC

 

 

grudzień

 

6.12.16

 

Mikołajki

 

- wizyta Mikołaja w Przedszkolu i rozdanie dzieciom upominków

 

- dyrektor, intendent

 

- wszystkie grupy

 

 

grudzień

termin do

wyboru przez n-li

 

,,Przy wigilijnym stole …”- jasełka lub inna forma spotkania

 

- część artystyczna połączona z wizytą Mikołaja i rozdaniem dzieciom prezentów

 

- wychowawcy grup

 

- wszystkie grupy

 

 

grudzień

 

8.12.16

9.12.16

 

Kiermasz bożonarodzeniowy

 

- rodzice i każda grupa przygotowują świąteczne ozdoby

 

- koordynator:

  Piszczek

 

- wszystkie grupy

 

 

styczeń

terminy

wybiorą

nauczyciele

 

Dzień Babci i Dziadka

 

- uroczystość z udziałem babć i dziadków

 

- dyrektor

 

- wszystkie grupy

 

 

styczeń/luty

terminy

wybiorą

nauczyciele

 

,,W karnawale czas na bale” – bal przebierańców

 

- tańce, konkursy, stroje na przebranie

 

- wychowawcy grup

 

- wszystkie grupy

 

 

luty

 

 

17.02.17

 

Światowy Dzień Kota

 

- zajęcia na temat kotów wg scenariuszy nauczycieli

 

- koordynator:

Bester

 

- wszystkie grupy

 

 

luty

 

24.02.17

 

,,Dobre maniery na co dzień”

 

- program artystyczny na temat  dobrego wychowania

- piosenki, wiersze, scenki

  w formie pantomimy

 

- koordynator: Rojek

 

- wszystkie grupy

 

 

marzec

 

21.03.17

 

Wiosenna parada uśmiechu

 

- żegnamy zimę – witamy wiosnę

- przemarsz ulicami miasta

- wszyscy ubrani na zielono

 

- koordynator:

Zajkowska M.

 

- wszystkie grupy

 

 

marzec

 

 

22.03.17

 

Światowy Dzień Wody

 

- według scenariusza koordynatora

- wszyscy ubrani na niebiesko

 

- koordynator:

  Małachwiej

 

- wszystkie grupy

 

 

kwiecień

 

20-24.03.17

 

IV Festiwal teatru

 

- przedstawienia teatralne wystawiane dzieciom i zaproszonym gościom

 

- koordynator:   Małachwiej

 

- grupy 4 i 5l

 

 

kwiecień

 

 

22.04.17

 

Dzień Ziemi – pokaz mody ekologicznej

 

- prezentacja strojów ekologicznych

 

- koordynator:

  Oszkinis

 

- grupy 4 i 5 latków

 

należy zorganizować 21.04.17

 

kwiecień

 

 

23.04.17

 

Światowy Dzień książki

 

- impreza podsumowująca realizację programu ,,Książeczki z naszej półeczki”

 

- koordynator:

  Dobko

 

- grupy 4 i 5latków

 

należy zorganizować

24.04.17

 

kwiecień/ maj

 

 

Zajęcia otwarte dla rodziców

 

- zajęcia planowane prowadzone metodami aktywizującymi

 

 

- dyrektor

 

- nauczyciele poszczególnych grup

 

 

kwiecień

 

 

20.04.17

 

Matematyczne łamigłówki

 

- zabawy matematyczne

 

- koordynator:

 Seweryńska

 

- wszystkie grupy

 

 

kwiecień

 

II połowa

kwietnia

 

,,Piękna nasza Polska cała”

 

- konkurs plastyczny organizowany przez Przedszkole

- uwypuklenie walorów polskiego

  krajobrazu  i atrybutów naszej

  małej ojczyzny

 

- koordynator:

Oszkinis, Grabowska

 

- wszystkie grupy

 

 

kwiecień

 

 

27.04.17

 

,,Piękna nasza Polska cała”

 

- koncert na hali sportowej dla rodziców i gości o tematyce patriotycznej

- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – nagrody i wyróżnienia

 

- koordynator:

 Bester i Paszczyńska

 

- wszystkie grupy

 

 

kwiecień

 

28.04.17

 

Dzień Flagi

 

- wykonanie wspólnej flagi, złożenie kwiatów pod pomnikiem

 

- koordynator: Rojek

 

- wszystkie grupy

 

 

 

maj

 

 

9.05.15

 

,,Optymistyczny wiersz”

 

- konkurs recytatorski na optymistyczny wiersz

 

- koordynator: Bester

- grupy 5latków z Przedszkola i szkół miejskich

 

 

maj

 

 

10.05.17

 

Dzień Optymizmu

 

- według scenariusza koordynatora

 

- koordynator: Skiba

 

- wszystkie grupy

 

 

maj

 

19.05.17

 

XI Olimpiada Przedszkolaków

 

- sportowa rywalizacja

 

- dyrektor

 

- wszystkie grupy

 

 

 

maj

 

 

II połowa maja

 

Dzień Matki/ Dzień Rodziny

 

- uroczystość wg scenariuszy n-li

 

- dyrektor

 

- wszystkie grupy

 

 

czerwiec

 

01.06.17

 

Dzień Dziecka

 

- zabawy na powietrzu

- Teatr ,,Fraszka” z Warszawy

- inne atrakcje

 

- dyrektor

 

- wszystkie grupy

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

,,Zielona flaga”

 

- różnorodne działania proekologiczne w celu zdobycia certyfikatu zielonej flagi

 

- koordynator:

Małachwiej, Frydrych

 

- grupy: 4lC i 4lD

 

 

cały rok

szkolny

 

wg kalendarza

urodzin

przedszkolaków

 

,,Nasze urodzinki”

 

- organizacja urodzin przedszkolaków w grupie przedszkolnej:torcik, życzenia, prezenty

 

- koordynator:

Intendent przedszkola

 

wszystkie grupy

 

 

cały rok szkolny

 

 

Wydawanie gazetki przedszkolnej

 

- 3 numery w ciągu roku

 

- koordynator:

Zajkowska

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

,,Cała Polska czyta dzieciom”

 

- aktywny udział w akcji

 

-wszyscy nauczyciele

 

wszystkie grupy

 

 

cały rok

szkolny

 

 

,,Kubusiowi przyjaciele natury”

 

- udział w akcji przyrodniczej

 

- koordynator: Dobko

 

wszystkie grupy

 

 

czerwiec

 

20.06.17 -5A

21.06.17 -5B

22.06.17 -5C

 

Uroczyste zakończenie roku w 5latkach

 

- uroczystość z udziałem rodziców i zaproszonych gości

 

- dyrektor

- grupy: 5l A- godz.15

              5lB – godz.15

              5lC – godz.15

 

               

 

 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 06-09-2016 15:12:36
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 06-09-2016 15:41:39