Szczegółowa struktura organizacyjna przedszkola 2016/2017

      SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W GOŁDAPI W ROKU 2016/17

 

 

 

Lp.

 

Dział/ oddział

Stanowisko

kierownicze

Stanowisko

administracyjne

Stanowiska

obsługi

Stanowiska

nauczycielskie

Ilość

etatów

uwagi

1.

Zarządzanie

 

dyrektor-nauczyciel

     

 

 

     1

 

2.

Księgowość

 

główny księgowy

 

 

     0,6

 

3.

Sekretariat

 

sekretarka

przedszkola

 

 

     1

 

4.

Dział żywienia

 

intendent

 

szef kuchni

pomoc kuchenna

 

    1

    1

    3

 

5.

Oddział 3lA

 

 

 

woźna oddziałowa

opiekunka dziecięca

nauczyciel

    1

    1

    2

dzieci po obiedzie

leżakują

6.

Oddział 4l A

 

 

 

woźna oddziałowa

nauczyciel

    1

    1

 

7.

Oddział 4l B

 

 

 

woźna oddziałowa

nauczyciel

    2

    1

 

8.

Oddział 4l C

 

 

 

woźna oddziałowa

nauczyciel

    1

    1

 

9.

Oddział 4l D

 

 

 

woźna oddziałowa

nauczyciel

    2

    1

 

10.

Oddział 5l A

 

 

 

woźna oddziałowa

nauczyciel

    2

    1

 

11

Oddział 5l B

 

 

 

woźna oddziałowa

nauczyciel

    2

    1

 

 

12.

Oddział 5l C

 

 

 

 

 

 

woźna oddziałowa

nauczyciel

 

     2

    

 

     1

 

14.

Dział gospodarczy

 

 

 

konserwator

 

     ½

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    31,1

 

 

 

 

 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 07-09-2016 13:42:47