Zapytanie ofertowe dot. budowy dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejść: do budynku oraz do pomieszczeń klasy w budynku szkoły


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap, prosi o przedstawienie oferty cenowej budowy dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejść: do budynku oraz do pomieszczeń klasy w budynku szkoły.

Nazwa zamawiającego:

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi budowę dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejść: do budynku oraz do pomieszczeń klasy w budynku szkoły, zgodnie z  przedmiarem robót, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.

Materiały użyte do budowy muszą posiadać atesty i świadectwa bezpieczeństwa.

Kryterium wyboru oferty:

wiarygodność oferenta, kryterium cenowe i jakościowe, krótki termin wykonania zadania.

Sposób przygotowania oferty:

wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Szkołę Podstawową w Pogorzeli zamówień na dostawy usług i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro.

Termin składania ofert:

Ofertę cenową prosimy dostarczyć e – mailem na adres sppogorzel@poczta.onet.pl do dnia 03.02.2021 r. do godz. 12.00.

Kontakt:

Monika Wojtala Taudul - dyrektor szkoły, tel. 509 534 669, e-mail sppogorzel@poczta.onet.pl

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 22-01-2021 14:25:50
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 22-01-2021 14:26:47