Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. budowy dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejść: do budynku oraz do pomieszczeń klasy w budynku szkoły

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 05-02-2021 13:59:21
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 05-02-2021 14:10:44