Nabór na wolne stanowisko nauczyciela

Ogłoszenie

 

o naborze na wolne stanowisko nauczyciela

 

1.      Nazwa i adres jednostki:

 

Szkoła Podstawowa nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi

ul. Szkolna 4 ,    19 – 500 Gołdap

 

 

2.      Stanowisko:  nauczyciel wspomagający.

3.      Wymiar etatu: 20/20 etat nauczyciela wspomagającego.

4.      Okres zatrudnienia: od dnia zakończenia procedur naboru do końca roku szkolnego 2014/2015 z możliwością przedłużenia umowy od roku szkolnego 2015/2016.

       5. Wymagania związane ze stanowiskiem.

            Niezbędne:

             - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

             - kwalifikacje pedagogiczne wymagane do wykonywania pracy na określonym

               stanowisku

               KN art. 9

             - doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

            Dodatkowe:

Powinien posiadać następujące dyspozycje:

 -  odpowiedni zasób wiedzy dotyczącej rozwoju, nauczania i wychowania dzieci

     i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej

 -  odpowiedni zasób umiejętności pełnienia opieki, wychowania i nauczania, w tym

    także umiejętności specjalnych

             -   pozytywne postawy emocjonalne wobec dzieci i młodzieży

-   przekonanie o wartości integracyjnego wychowania i nauczania dzieci i młodzieży

    niepełnosprawnej.

Musi cechować go wyjątkowe zaufanie i przychylność do osób niepełnosprawnych. Konieczna jest umiejętność współpracy z różnymi specjalistami, rodziną, środowiskiem społecznym.

Powinien posiadać takie cechy osobowe, jak: cierpliwość, tolerancja, opiekuńczość,

opanowanie, empatia i komunikatywność.

 

6.Wymagane dokumenty:

 

1)      list motywacyjny;

2)       CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)       oryginał kwestionariusza osobowego;

4)       kserokopie świadectw pracy;

5)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych                         do zajmowanego stanowiska;

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

7)      oświadczenie o niekaralności;

8)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

       7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w dniach od 16.03.2015r. do 23.03.2015r.    w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr1

z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi  w dni robocze  w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

                                                                                Dyrektor szkoły

                                                                                  Beata Karpińska 

       Gołdap, 16.03.2015r.                                                                                           

                  

 

 

 

Autor: Sylwia Ostrowska
Data utworzenia: 16-03-2015 13:46:20
Autor edycji: Sylwia Ostrowska
Data edycji: 16-03-2015 21:34:17