Informacja o wyniku naboru na stanowisko nauczyciela

                                                                                                               Gołdap,25.03.2015r.

                                                                              

                                                                                                                      

 

                               Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

                                   z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi

 

 

     Po merytorycznej ocenie dokumentów aplikacyjnych

i rozmowie kwalifikacyjnej największą ilość punktów

otrzymała pani Aneta Waraksa.

 

                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                         Beata Karpińska

Autor: Sylwia Ostrowska
Data utworzenia: 25-03-2015 8:35:56
Autor edycji: Sylwia Ostrowska
Data edycji: 25-03-2015 8:39:40