Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Treść Zarządzenia Nr 1027/VII/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 6 sierpnia 2014 roku:

files/fck/597/Tresc_Zarzadzenia_Nr_1027.pdf

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_1(1).pdf

 

Załącznik Nr  do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_2(1).pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_5(1).pdf

 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_6(1).pdf

 

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_7.pdf

 

Załącznik Nr 8-9 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_od_8-9.pdf

 

Załącznik Nr 10-13 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_od_10-13.pdf

 

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_14.pdf

 

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_15.pdf

 

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia:

files/fck/597/Zalacznik_Nr_16.pdf

 

Opinia RIO:

files/fck/597/Opinia_RIO(1).pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 05-09-2014 10:26:03
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 05-09-2014 10:26:03