ZMIANA TERMINU I MIEJSCA - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 28 stycznia 2019 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dzięgiele na kadencję 2018-2023

 

ZMIANA TERMINU I MIEJSCA ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Burmistrz Gołdapi zawiadamia o zwołaniu w dniu 10 lutego 2019 roku o godz. 1300 zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dzięgiele na kadencję 2018-2023. Zebranie odbędzie się w świetlicy w Szkole Podstawowej w Pogorzeli.

/files/files/Scan2019-01-29_144417%281%29.pdf

NIEAKTUALNE - /files/files/OBWIESZCZENIE_DZIEGIELE.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-01-2019 12:47:24
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 29-01-2019 16:22:39