Zarządzenie w sprawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2015 - 2032

  files/fck/597/Projekt__WPF_na_2015_r_.pdf                                                                                                                  

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 09-01-2015 10:59:42
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 09-01-2015 11:00:40