Zmiany w WPF w 2015 roku

Uchwały:

bip.goldap.pl/pl/377/3,32158/uchwala-nr-iii-8-2014-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-30-grudnia-2014-roku-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gm.html

bip.goldap.pl/pl/377/2,32384/uchwala-nr-iv-16-2015-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-30-stycznia-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finans.html

bip.goldap.pl/pl/377/2,32647/uchwala-nr-v-25-2015-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-27-lutego-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowe.html

bip.goldap.pl/pl/377/1,32931/uchwala-nr-vi-34-2015-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-30-marca-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowe.html

bip.goldap.pl/pl/377/1,33289/uchwala-nr-vii-41-2015-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-29-kwietnia-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finan.html

bip.goldap.pl/pl/377/1,33729/uchwala-nr-ix-65-2015-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-3-lipca-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej.html

 

Zarządzenia;

bip.goldap.pl/pl/5745/7,32351/zarzadzenie-nr-74-i-2015-burmistrza-goldapi-z-dnia-30-stycznia-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowe.html

bip.goldap.pl/pl/5745/6,32628/zarzadzenie-nr-100-ii-2015-burmistrza-goldapi-z-dnia-27-lutego-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-go.html

bip.goldap.pl/pl/5745/4,32912/zarzadzenie-nr-130-iii-2015-burmistrza-goldapi-z-dnia-31-marca-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowe.html

bip.goldap.pl/pl/5745/1,33390/zarzadzenie-nr-170-iv-2015-burmistrza-goldapi-z-dnia-30-kwietnia-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finanso.html

bip.goldap.pl/pl/5745/2,33285/zarzadzenie-nr-183-v-2015-burmistrza-goldapi-z-dnia-7-maja-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-gm.html

bip.goldap.pl/pl/5745/1,33434/zarzadzenie-nr-211-v-2015-burmistrza-goldapi-z-dnia-25-maja-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-g.html

bip.goldap.pl/pl/5745/1,33459/zarzadzenie-nr-219-v-2015-burmistrza-goldapi-z-dnia-29-maja-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansowej-g.html

bip.goldap.pl/pl/5745/1,33688/zarzadzenie-nr-241-vi-2015-burmistrza-goldapi-z-dnia-30-czerwca-2015-roku-w-sprawie-zmian-wieloletniej-prognozy-finansow.html

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 26-05-2015 12:09:21
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 07-07-2015 12:36:19