Wniosek zgłoszony na sesji RM w dniu 28.09.2018r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w/s udzielenia ulg podatkowych w podatku rolnym w związku z wystapieniem suszy, jaka dotknęła w roku 2018 rolników w całej Polsce

 

/files/files/2054_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 03-12-2018 11:05:02