Wniosek zgłoszony na posiedzeniu komisji w dniu 26.09.2018r. w sprawie programu "Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap"

 

/files/files/2057_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 03-12-2018 11:11:18