WA.0003.1.2019 - Interpelacja w sprawie wysokości bonifikat w przypadku jednorazowej spłaty całej należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gołdap w prawo własności

 

INTERPELACJA

/files/files/Interpelacja_WA_0003_1_2019.pdf

ODPOWIEDŹ

/files/files/ODP_Interpelacja_WA_0003_1_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 31-01-2019 12:07:43