WA.0003.65.2021 - Zapytanie w sprawie kosztów poniesionych przez Gminę z tytułu przegranej sprawy w WSA w Olsztynie

 

WA.0003.65.2021 - ZAPYTANIE

WA.0003.65.2021 - odpowiedź

WA.0003.65.2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 20-12-2021 9:37:02
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 30-12-2021 13:44:05