Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 10.03.2015 r. przez WFOŚiGW w Olsztynie na zadaniu pn.: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2015 14:51:34