Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej w dniach 04-07.08.2015 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej realizacji umowy pn.: Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizacje...

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2015 14:52:45