Raport z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez UMWW-M w Olsztynie w dniu 02.07.2015 r. projektu pn.: Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców wsi Suczki w gminie Gołdap

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2015 14:56:40