Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez W-MUW w Olsztynie z dniu 09.04.2015 r. zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768N na odcinku miejscowości Rożyńsk Mały

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2015 14:58:12