Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń i wniosków pokontrolnych po kontroli problemowej zadań zleconych z zakresu zadań administracji rządowej

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 21-01-2016 14:55:03