Protokół z kontroli prawidłowości prowadzenia i aktualizacji spisów wyborców, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, wydawania aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz przygotowania i wysyłki pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 21-01-2016 14:56:19
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 21-01-2016 14:58:38