Wystąpienie pokontrolne - prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowych przekazanych gminie uzdrowiskowej Gołdap

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 22-01-2016 15:01:18